top of page
MilitaryDepression-38%2520RT_edited_edit
Pilt6.png

Läkemedelsfri behandling av oro/ångest och sömnproblem

Vårdgivare som vill veta mer om hur Alpha-Stim kan erbjudas som behandling är välkomna kontakta oss på kontakt@alpha-stim.se.  Det finns flera sätt att samarbeta och vi har även Alpha-Stim enheter tillgängliga som lån för att prova på.

background curve.png
Ivory bg yellow dot.png

Alpha-Stim® är en medicinteknisk produkt som används i många länder för att behandla ångest, sömnproblem, depression och smärta. Behandlingen är godkänd av FDA i USA (där den har använts i cirka 40 år) för ångest, sömnproblem och smärta, och den har även CE-märkning i Europa för depression. I USA används Alpha-Stim på över 90 veteransjukhus och flera center inom USA:s försvarsdepartement samt inom många typer av behandlingskliniker, som ett effektivt icke-farmakologiskt behandlingsalternativ. Behandlingen kan användas fristående eller som tilläggsbehandling utan risk för farliga interaktioner. Behandlingen har dokumenterats i många studier, för mer information se här

 

Alpha-Stim erbjuds i flera länder i Europa och har fått störst användning i Storbritannien, där den funnits tillgänglig sedan 2007. Flera studier har genomförts i Storbritannien, för mer information se här. Den används främst inom traditionell vård och behandling, men positiva resultat har uppnåtts på arbetsplatser där anställda upplever stress, som inom finans- och utbildningssektorerna. Alpha-Stim är listat i NICE-register (The National Institute for Excellent Health and Care) och NHS (National Health Service).

 

Under de senaste åren har det undersökts om Alpha-Stim kan godkännas som en del av Storbritanniens vårdkedja för behandling av ångest. General Practice Alliance (GPA) i Northampton-regionen blev nyligen den första NHS-anslutna vårdgivaren i Storbritannien som erbjuder Alpha-Stim AID som ett behandlingsalternativ i hemmet för personer som upplever ångestsymptom (juni 2023). För mer information läs här. Beslutet att använda Alpha-Stim AID baseras på flera framgångsrika NHS-stödda studier som visar på minskning av ångestsymptom och förbättring av hälsa vid användning. GPA har lämnat in ett samarbetsförslag till NHS för att utvidga tjänsten ytterligare i Storbritannien.

 

Användningen av Alpha-Stim AID i Northamptonshire förväntas bli en katalysator för en omfattande användning i resten av Storbritannien. Läs här för mer information om General Practice Alliance. I Storbritannien samarbetar också Alpha-Stim’s distributör med privata kliniker och vårdgivare, samt stiftelser och stödorganisationer inom området som även tillhandahåller finansiering.

 

Vi är övertygade om att Alpha-Stim kommer att användas alltmer i Sverige och erbjudas av psykologer, psykiatriker, terapeuter och på sikt av den svenska allmänna hälso- och sjukvården, på samma sätt som i Storbritannien. Om du som vårdgivare eller stödorganisation vill veta mer eller diskutera hur du kan erbjuda Alpha-Stim, ring eller kontakta oss på kontakt@alpha-stim.se Det finns flera samarbetsalternativ tillgängliga, och vi har även Alpha-Stim-apparater tillgängliga för lån för att prova på.

Fördelar med Alpha-Stim

Låg incidens av biverkningar

God effekt

Enkel att använda

Minskar eller eliminerar behovet av beroendeframkallande läkemedel.

Kan användas i hemmiljö

Kumulativ timer – möjlighet att se hur mycket produkten använts

Fristående eller tilläggsbehandling

CE märkt och godkänd av FDA

Kontakt
Ivory bg yellow dot.png

Hur Alpha-Stim fungerar

Idag är medicinering det vanligaste sättet att behandla psykiska och beteendemässiga hälsoproblem. Även om läkemedel används i stor utsträckning, är de inte effektiva för många människor, och många vill inte ta läkemedel p.g.a biverkningar. 

 

Psykiska och beteendemässiga hälsoproblem är ett resultat av en kombination av kemiska och elektriska processer i hjärnan. Dessa processer är intrikat sammankopplade och påverkas av både interna och externa faktorer. Behandling med läkemedel bygger på grundtanken att det finns en kemisk process i hjärnan som kan återställas med hjälp av en läkemedelssubstans. Psykiska och beteendemässiga hälsoproblem, såsom oro/ångest, är inte bara kopplade till kemiska processer utan även till förändringar i den elektriska aktiviteten i det komplexa nätverket av hjärnceller.

 

Genom att behandla hjärnan med svag elektrisk ström används ”hjärnans eget språk” för att uppnå positiva effekter. CES använder milda elektriska signaler för att förändra de sjukliga aktivitetsmönster som ger psykiatriska symtom. Detta hjälper till att normalisera hjärnans funktion.

 

Detta icke-invasiva sätt att stimulera hjärnan utnyttjar det faktum att hjärnceller reagerar på svag elektricitet och drar nytta av en rytm-reglerande signal, vilket delvis liknar hur hjärtmuskelceller reagerar på en pacemaker.

 

Det pågår mycket forskning och utveckling inom området icke-invasiv hjärnstimulering. En metod som redan är FDA-godkänd och har använts framgångsrikt i årtionden kallas kranial elektroterapistimulering (CES, Cranial Electrotherapy Stimulation).

 

CES är en form av hjärnstimulering som behandlar oro/ångest och sömnproblem. Alpha-Stim är en CES-behandling som genom en svag rytmisk växelström i en patenterad vågform behandlar dessa problem. Behandlingen utförs enkelt via elektroder som med öronclips placeras på öronsnibbarna.

 

Forskning tyder på att CES stimulerar hjärnan genom att modulera aktivitetsmönster i hjärnans komplexa nätverk på två samverkande sätt:

CES stimulerar kranialnerver (hjärnans nerver) inklusive vagusnerven, som alla fungerar som informationsvägar till hjärnans regleringscentra

CES modulerar kortikala oscillationer (den elektriska aktiviteten i hjärnbarken) i tinningloberna, som är en del av det stora centrala nätverket i hjärnan kallat DMN (Default Mode Network). Detta nätverk är engagerat i emotionell bearbetning och kan ge upphov till symtom såsom ångest/oro och psykiskt obehag.

 

Dessa två sätt samverkar genom att stimulera hjärnan och förändra de negativa aktivitetsmönster som orsakar ångest/oro och sömnproblem. Behandlingen är effektiv, säker och ger varaktig symtomlindring utan biverkningar från läkemedel.

bottom of page