top of page
Background 3.png

Alpha-Stim® är en säker och effektiv mikroströms-behandling

som behandlar oro/ångest, sömnproblem och smärta. 

as-technology1.png
White background curve.png
Group 85.png

Alpha-Stim kan användas som en förstahandsbehandling, eller som komplement till läkemedelsbehandling och terapi.

Group 78.png

Alpha-Stim-tekniken är säker med ytterst sällan förekommande och då endast mycket lindriga biverkningar rapporterade under över 38 års klinisk användning på hundratusentals patienter.

Group 86 (1).png

Alpha-Stim behandlingar är kumulativa; De flesta patienter får dock en viss förbättring redan efter den första behandlingen.

Group 88 (2).png

Alpha-Stim-enheten genererar en mikroström med unik vågform, dvs en bestämd sammansättning av olika mikroströmfrekvenser som sammantaget kan kallas harmonisk resonans. Mikroströmmen levereras via öronclipselektroder som är fästa vid patientens öron och riktar strömmen till hjärnan.

Det är själva vågformen i kombination med strömstyrka, elektrodernas placering och behandlingstiden som ger resultat. Man kan se vågformen som motsvarigheten till den specifika kemiska förening som gör ett läkemedel unikt.

Hjärnan och nervsystemet fungerar elektrokemiskt och kan enkelt moduleras genom elektrisk påverkan

Mikroströmsbehandling påverkar den elektrokemiska funktionen på cellnivå

Riktar sig effektivt mot cellreceptorer och aktiverar dem genom frekvensmatchning på ett sätt som liknar kemiska ligander

as-waveform-400x343.png

Alpha-Stim använder en patenterad vågform

Alpha-Stim bygger på insikten att biofysiken spelar en viktig roll i kroppens biokemi för att reglera alla livets processer. Den mänskliga kroppen innehåller ca 75 biljoner celler. Var och en av dessa celler har en liten elektrisk spänning på ca 80mV vilande över cellmembranet, på samma sätt som ett batteri har.

Den exakta mekanism genom vilken denna effekt uppstår är inte helt klarlagd. Baserat på tidigare och pågående studier verkar det som om Alpha-Stim-enhetens patenterade vågform aktiverar särskilda grupper av nervceller lokaliserade vid hjärnstammen, en plats vid basen av hjärnan som sitter ovanpå ryggmärgen. Dessa nervceller producerar kemikalierna serotonin och acetylkolin, vilket kan påverka den kemiska aktiviteten hos nervceller som både finns i närheten och på mer avlägsna platser i nervsystemet.

För att sätta tillförseln av mikroström i perspektiv kan sägas att Alpha-Stims enhet, vid maximal effekt 600 mikroamper, ger ca 1 000 gånger lägre strömstyrka än en typisk TENS-enhet och ca 11 000 gånger lägre strömstyrka än en 60-watts glödlampa. Många känner inte ens av en strömstyrka på 600 mikroamper.

Grundprincipen är en elektrisk påverkan:

Background 3.png

CES för att behandla ångest/oro, sömnproblem och smärta

CES (Cranial Electrotherapy Stimulation) är en mikroströmbehandling för behandling av ångest/oro, sömnproblem och depression. Vid CES-behandling levereras mikroström i en exakt vågformskonfiguration via öronclipselektroder som är fästa vid patientens öron och riktar strömmen till hjärnan.

Vågformen är speciellt utformad för att stimulera genererandet av en typ av elektriskt aktivitetsmönster i hjärnan som kallas alfatillstånd (alfahjärnvågor).

En genomsnittlig behandlingslängd är 20 - 60 minuter per gång. Dagliga behandlingar rekommenderas under de första 3 - 8 veckorna av CES-behandling.

Den exakta mekanismen genom vilken Alpha-Stim® ger effekter är inte helt känd. Baserat på forskning och studier verkar det som om Alpha-Stim® mikroström aktiverar vissa grupper av nervceller som ligger vid hjärnstammen, en plats vid basen av hjärnan som sitter ovanpå ryggmärgen. Dessa grupper av nervceller producerar kemikalierna serotonin och acetylkolin, vilket kan påverka den kemiska aktiviteten hos nervceller som både finns i närheten och på mer avlägsna platser i nervsystemet.

Genom att ändra den elektriska och kemiska aktiviteten hos vissa nervceller i hjärnstammen verkar Alpha-Stim® förstärka aktiviteten i vissa neurologiska system och minska aktiviteten i andra. Denna neurologiska "finjustering" kallas modulering och sker antingen som ett resultat av, eller tillsammans med, genererandet av en typ av elektriskt aktivitetsmönster i hjärnan som kallas alfa-tillstånd.

Sådana alfarytmer, som kan mätas med EEG, åtföljs av känslor av lugn, avkoppling och ökat mentalt fokus. De neurologiska mekanismerna som förekommer under alfatillståndet verkar minska stresseffekter och agitation, stabilisera humöret, och kontrollera både förnimmelser av och uppfattningar om vissa typer av smärta.

Dessa effekter kan uppnås efter en enda behandling medan upprepade behandlingar har visat sig öka den relativa styrkan och varaktigheten av effekterna.

I vissa fall har effekterna varit stabila och permanenta, vilket tyder på att de elektriska och kemiska förändringar som framkallas av Alpha- Stim® har lett till en hållbar omjustering tillbaka till normal funktion.

Alfa-Stim-behandling för oro/ångest, sömnlöshet och
depression.

Instruktionsvideo - Hur man använder Alpha-Stim AID.

Användnings-broschyr

MET för att behandla akut, kronisk och posttraumatisk smärta

MET (Microcurrent Electrical Therapy) är en elektromedicinsk behandling för behandling av smärta. Mikroströmsstimulering verkar påverka cellulär fysiologi och uppnår effekt genom att minska den skadade vävnadens elektriska motstånd, samt återställa dess cellulära kapacitans.

Alpha-Stim M stimulerar den drabbade vävnaden med mikroström (mindre än 1 mA), via handhållna sonder eller självhäftande elektroder som fäster på det behandlade området.

MET är en mycket effektiv metod vid behandling av en mängd olika smärtproblem, inklusive:

Nerv-, muskel- eller ledsmärta

Cancersmärta

Decubitala sår och frakturer

Parodontala, tandreglerings- och postkirurgiska smärtor

Stukningar, stammar och spasmer

Postoperativ smärta och ärr

Den exakta mekanismen genom vilken Alpha-Stim® ger effekter är inte helt känd. Men mikroströmsstimulering verkar påverka cellulär fysiologi och producera effekter genom att minska den skadade vävnadens elektriska motstånd och återställa dess cellulära kapacitans.

En studie av Cheng et al. (1982) visar vidare att tillämpningar av mikroströmsstimulering (500mA) dramatiskt kan öka produktionen av ATP i vävnaden med så mycket som 500% och öka aminosyratransport och proteinsyntes i det behandlade området med 30-40%.*1

Arbeten av Björn E. W. Nordenström och Robert Becker har visat att endogen bioelektricitet, och förändringar i polariteten i vävnaden som utlöses av sjukdom eller skada, kan utgöra den primära katalysatorn för läkningsprocessen. Zhao et al. (2006) har visat att minimala elektriska fält, liknande dem som detekteras endogent, fungerar som en utmärkt riktningssignal för direkt cellmigration under sårläkning och manipulering av dessa endogena strömmar kan påverka sårläkning in vivo. Det är då rimligt att spekulera i att stimulering med milda elektriska strömmar kanske inte är begränsad till smärtstillande effekter men kan också bidra till att återställa eller förbättra det endogena strömflödet och därmed underlätta läkningsprocessen. MET, särskilt vid låga frekvenser, kan också ge vissa smärtstillande effekter genom frisättning av endogena opioidpeptider.

MET kan ge snabba och signifikanta behandlingseffekter, ofta inom 2-5 minuter efter stimulering och kan behandla även intensiva smärtproblem.

Dessutom kan MET producera en relativt långvarig minskning eller eliminering av smärta som varar i flera timmar eller dagar, ofta efter en enda eller flera behandlingar. Upprepad stimulering med MET kan ge större fördelar över tid eftersom effekterna är kvarvarande och kumulativ hos många patienter.

Instruktionsvideo - Hur man använder Alpha-Stim M

Användnings-broschyr

Referenser

1. N Cheng, The effects of electric currents on ATP generation, protein synthesis, and membrane transport of rat skin, Clinical orthopaedics and related research November 1982 - Volume 171 - Issue - p 264-272

Alfa-Stim-behandling för akut, kronisk eller postoperativ smärta.

Kontakt
bottom of page