top of page

Om Alpha-Stim.se

Vi som står bakom etableringen av Alpha-Stim produkter för CES behandling i Sverige har lång
bakgrund från medicinteknik -och läkemedel, bland annat från Allytec AB, ett specialiserat
medicinteknikföretag som sedan 1986 levererar medicintekniska produkter till regioner, kommunal
äldrevård och vårdcentraler.

Vår vision är att erbjuda effektiv läkemedelsfria behandlingar som kan förbättra människors psykiska
hälsa och ge smärtlindring. Målet är att Alpha-Stim är ska bli ett accepterat och uppskattat
behandlingsalternativ i Sverige mot oro/ångest, sömnproblem, depression och smärta, och bli en
naturlig del i vårdkedjan. På längre sikt är vår förhoppning att behandling med Alpha-Stim kan ingå i
högkostnadsskyddet eller lämnas ut som hjälpmedel till de som behöver det.

Alpha-Stim är en amerikansk produkt som sedan början på 1980-talet använts av 100 000-tals
patienter. I Europa har användningen av Alpha-Stim kommit längst i Storbritannien där den sålts
sedan 2014, och där även flera studier har genomförts. Utanför den traditionella sjukvården har
användning av Alpha-Stim uppnått bra resultat på flera arbetsplatser där personal kan må dåligt pga
stress, t ex inom finans- och lärarsektorn. Alpha-Stim är upptagen i NICE registret (The National
Institute for Excellent Health and Care), och NHS (National Health Service) utreder möjligheterna att
godkänna Alpha-Stim som en del i Storbritanniens vårdkedja för oro och ångest.

I Sverige har Alpha-Stim använts av psykoterapeuter och psykologer på ett fåtal privata kliniker i mer
än 5 år med gott resultat. En svensk studie för patienter som lider av depression är under planering
inom den psykiatriska öppenvården i en region. 

Alpha-Stim är CE-märkt i klass IIa och får säljas direkt till konsument inom EU.

Vi vill understryka att Alpha-Stim inte ska användas som ersättning för vård, terapi och läkemedel. Om
man redan har kontakt med vården och får behandling, så ska användning av Alpha-Stim alltid
stämmas av med behandlande läkare innan någon förändring görs av pågående behandling.

Om EPI

Electronic Products International ligger bakom och tillverkar Alpha-Stim. Bolaget bildades 1981 och
är baserat i Austin, Texas.

I USA är Alpha-Stim godkänd av FDA och behöver förskrivas av läkare. Behandlingen har fått stort
genomslag bland annat på sjukhus för krigsveteraner. Vad gäller smärtdelen har man nu som
användare av Alpha-Stim bland annat proffslag inom samtliga fyra stora sporter i USA; Basket, Amerikansk Fotboll, Baseboll och Ishockey.

bottom of page