top of page

Om Alpha-Stim.se

Vi som står bakom etableringen av Alpha-Stim produkter för CES behandling i Sverige har lång
bakgrund från medicinteknik -och läkemedel, bland annat från Allytec AB, ett specialiserat
medicinteknikföretag som sedan 1986 levererar medicintekniska produkter till regioner, kommunal
äldrevård och vårdcentraler. Alpha-Stim.se samarbetar med Allytec AB och bolagen delar lokaler i
Solna.

Vår vision är att erbjuda effektiv läkemedelsfria behandlingar som kan förbättra människors psykiska
hälsa och ge smärtlindring. Målet är att Alpha-Stim är ska bli ett accepterat och uppskattat
behandlingsalternativ i Sverige mot oro/ångest, sömnproblem, depression och smärta, och bli en
naturlig del i vårdkedjan. På längre sikt är vår förhoppning att behandling med Alpha-Stim kan ingå i
högkostnadsskyddet eller lämnas ut som hjälpmedel till de som behöver det.

Alpha-Stim är en amerikansk produkt som sedan början på 1980-talet använts av 100 000-tals
patienter. I Europa har användningen av Alpha-Stim kommit längst i Storbritannien där den sålts
sedan 2014, och där även flera studier har genomförts. Utanför den traditionella sjukvården har
användning av Alpha-Stim uppnått bra resultat på flera arbetsplatser där personal kan må dåligt pga
stress, t ex inom finans- och lärarsektorn. Alpha-Stim är upptagen i NICE registret (The National
Institute for Excellent Health and Care), och NHS (National Health Service) utreder möjligheterna att
godkänna Alpha-Stim som en del i Storbritanniens vårdkedja för oro och ångest.

I Sverige har Alpha-Stim använts av psykoterapeuter och psykologer på ett fåtal privata kliniker i mer
än 5 år med gott resultat. En svensk studie för patienter som lider av depression är under planering
inom den psykiatriska öppenvården i en region. Studiestart är preliminärt planerad till början av 2022.

Alpha-Stim är CE-märkt i klass IIa och får säljas direkt till konsument inom EU.

Vi vill understryka att Alpha-Stim inte ska användas som ersättning för vård, terapi och läkemedel. Om
man redan har kontakt med vården och får behandling, så ska användning av Alpha-Stim alltid
stämmas av med behandlande läkare innan någon förändring görs av pågående behandling.

Om EPI

Electronic Products International ligger bakom och tillverkar Alpha-Stim. Bolaget bildades 1981 och
är baserat i Austin, Texas.

I USA är Alpha-Stim godkänd av FDA och behöver förskrivas av läkare. Behandlingen har fått stort
genomslag bland annat på sjukhus för krigsveteraner. Vad gäller smärtdelen har man nu som
användare av Alpha-Stim bland annat proffslag inom samtliga fyra stora sporter i USA; Basket, Amerikansk Fotboll, Baseboll och Ishockey.

bottom of page