top of page
Background 3.png

Alpha-Stim® har dokumenterats i mer än 100 studier för användning vid oro/ångest, sömnproblem och smärta.

background curve.png

Alpha-Stim har funnits i 40 år och i kliniska studier på över 8 800 personer har bara milda biverkningar konstaterats. Dessa inträffar sällan men följande finns rapporterat i studier:  huvudvärk (0,10%), hudirritation där elektroderna är fästa (0,07%), yrsel (0.07%).

Alpha-Stim är godkänd av FDA i USA för oro/ångest, sömnproblem och smärta. CE-märkning i Europa även för depression.
Ett urval av studier visas nedan. För en fullständig lista:
Anxiety.png
Oro/ångest

83% i den behandlade gruppen visar > 50% reduktion av oro/ångest på HAM-A skalan från baseline till studiens slut. *1

Oro/ångest

Studien undersöker effekten över 6 månader av Alpha-Stim hos patienter med GAD, generaliserad ångest. I studien visas att 65% av de som behandlats med enbart Alpha-Stim når remission efter 12 veckor. *2

Insomnia.png
Sömn

Användare av Alpa-Stim visar en tidsökning av totalsömn på 43 minuter efter 5 behandlingar jmf med placebo. *3

Sömn

Förbättring av sömnproblem vid behandling med Alpha-Stim mätt enlig AIS Athens Insomnia Scale. Skalan tar bland annat hänsyn till insomning, sömnkvalitet, total sömntid och hur man fungerar på dagen. *4

Pain.PNG
Smärta

I en studie på svåra smärtpatienter visas en reduktion av smärtnivå på 71% efter 5 v behandling. *5

Smärta

I artikeln undersöks alternativ till läkemedelsbehandling mot smärta. Grafen visar Alpha-Stims effekt på reduktion av olika upplevelser av smärta. *6

Referenser

  1. Barclay TH, Barclay RD. A clinical trial of cranial electrotherapy stimulation for anxiety and comorbid depression. Journal of Affective Disorders. 2014; 164: 171‐177. Presented at the American Psychological Association National Conference, Honolulu, HI, July 2013.

  2. Morriss R., Xydopoulous, G., Craven, M., Price, L., & Fordham, R. (2019). Clinical effectiveness and cost minimization model of Alpha-Stim cranial electrotherapy stimulation in treatment seeking patients with moderate to severe generalized anxiety disorder.Journal of Affective Disorders, 15, 426-437.

  3. Lande, R. Gregory and Gragnani, Cynthia. Efficacy of cranial electric stimulation for the treatment of insomnia: A randomized pilot study. Complementary Therapies in Medicine. 2013; 21(1):8-13.

  4. Morriss R., Xydopoulous, G., Craven, M., Price, L., & Fordham, R. (2019). Clinical effectiveness and cost minimization model of Alpha-Stim cranial electrotherapy stimulation in treatment seeking patients with moderate to severe generalized anxiety disorder.Journal of Affective Disorders, 15, 426-437.

  5. Holubec JT. Cumulative response from Cranial Electrotherapy Stimulation (CES) for chronic pain. Practical Pain Management. 2009; 9(9):80-83.

  6. Morrow, D.J., Fischer, E.P., Walder, A.M, & Jubran, N.I. (2019). Nonopioid alternatives to addressing pain intensity: A retrospective look at two noninvasive pain treatment devices. Federal Practitioner, 36(4), 181-187.

Kontakt
bottom of page