top of page

Datum: November 2022. Alpha-Stim AID mot ångestsymptom hos patienter inom primärvården redovisas i en studie utförd av Northamptonshire Healthcare NHS Foundation Trust och Coventry University i England. Behandlingen konstaterades minska ångest, förbättra hälsostatus och bedömdes positivt av personal och användare.Comments


bottom of page