top of page

Alpha-Stims integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

När du anförtror Alpha-Stim dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som erbjuds där. All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Calmira AB (org. nr 559422-6457). I samband med att du lägger din order godkänner du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför? Uppgifter du lämnar när du blir kund hos Alpha-Stim När du blir kund hos Alpha-Stim samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpe- eller hyresavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning. Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt När du kontaktar kundservice via exempelvis e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Vi samlar också in uppgifter som du väljer att lämna till oss rörande exempelvis hälsotillstånd eller läkemedel. Dessa uppgifter sparas bara för att vi ska kunna ge dig råd om användningen av produkten. När ärendet är klart raderar vi regelbundet dessa uppgifter. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpe- och eller hyresavtal med dig.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja ingått avtal Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation. Information om produkter och tjänster Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick med information om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev. Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.

 

Med vem delar vi personuppgifterna?

Betallösningar Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet. För att kunna ta betalt, hantera fakturor och betalningar delar vi uppgifter med Klarna och/eller Stripe. Dessa kommer att samla personuppgifter om dig i samband med betalning. Klarna och/eller Stripe är således personuppgiftsansvariga för dessa uppgifter enligt bolagens villkor. Transportbolag/Fraktbolag Rättslig grund: För att kunna fullfölja köpeavtalet. Våra fraktbolag tar del av de personuppgifter som krävs för att kunna fullfölja och leverera din beställning. Cookies/Google/Facebook Rättslig grund: Intresseavvägning Vi delar analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster. Vi använder analysverktyget Google Analytics för att förbättra innehåll, navigation och struktur på hemsidan. För att undvika att få din information sparad kan du i din webbläsare välja att inte acceptera cookies. Myndigheter Rättslig grund: Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter, exempelvis till Polisen i samband med brottsutredning. Övriga Rättslig grund: Intresseavvägning Vi kan i förekommande fall överföra dina personuppgifter till andra mottagare än de som angivits ovan om det är nödvändigt för vår verksamhet. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi kan även komma att dela information med potentiella köpare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

 

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående användarrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

 

Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner. Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information på ett säkert sätt t.ex. SSL.

 

Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Alpha-Stim samt begära att få dessa raderade. Kontakta oss om du önskar få hjälp med detta. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Bland det som inte kan raderas finns bland annat data som krävs enligt bokföringslagen och data som krävs för att Alpha-Stim ska kunna uppfylla produktsäkerhetskrav enligt tex MDR-direktivet där spårbarhet av produkter är ett krav.

 

Cookies

Alpha-Stim använder cookies. Cookies innehåller information som vi använder för att förbättra webbplatsen och för att kunna ge våra besökare en så bra service och upplevelse som möjligt. Det finns olika typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil på din dator för att kunna anpassa webbplatsen efter dina val och kommer ihåg att du har besökt oss tidigare. Dessa cookies lagras på din enhet under en viss tid eller till dess att du väljer att ta bort dem. Sessionscookies används under tiden du besöker webbplatsen och försvinner när du stänger din webbläsare. De behövs för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, som inte fungerar utan dessa cookies. Alpha-Stim använder även cookies från tredje part, exempelvis Google analytics och Facebook. Den data som samlas in av dessa cookies, inklusive eventuella personuppgifter, används för intressebaserad annonsering och analys. Respektive tredje part ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter från sådana cookies. Alpha-Stim har inte tillgång till de uppgifter som samlas in. Cookies sparas på din dator eller mobil och kan bara läsas av den webbplats de kommer från. Du kan i din webbläsare välja att inte acceptera cookies, men då kommer webbplatsen inte att fungera optimalt. Detta gör du i inställningarna. Du kan normalt välja att helt blockera cookies, blockera tredjepartscookies eller be webbläsaren att radera alla cookies när du stänger den. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter. Alpha-Stim förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning de är nödvändiga för att åtgärda störningar eller uppfylla nya legala och tekniska krav. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på webbplatsen. För ytterligare information om vår personuppgiftshantering hänvisar vi till kontakt@alpha-stim.se

bottom of page