top of page

Köp och hyresinformation

Alpha-Stim AID och Alpha-Stim M kan köpas eller hyras.

Ett Alpha-Stim AID kit består av:

 • Enheten Alpha-Stim AID med förvaringsfordral

 • En uppsättning öronklämmor med inbyggda elektroder

 • En halssnodd

 • Bruksanvisning i form av broschyr och USB

 • En 50 ml flaska med ledande lösning*

 • 256 dynor för öronklämmor (Earclip Electrode Pads )*

 • 2 st AAA 1,5-volt litiumbatterier*

* Förbrukningsvaror

Ett Alpha-Stim M kit (som även inkluderar alla AID funktioner) består av:

 • Enheten Alpha-Stim M med förvaringsfordral

 • En uppsättning öronklämmor med inbyggda elektroder

 • 2 smarta prober (sonder)

 • En uppsättning ledningstrådar till prober

 • 4 AS-Trode självhäftande elektroder i silver för användning flera gånger på en person

 • En halssnodd

 • Bruksanvisning i form av broschyr och USB

 • En 50 ml flaska med ledande lösning*

 • 100 dynor för prober (Probe Electrode Pads)*

 • 256 dynor för öronklämmor (Earclip Electrode Pads)*

 • 2 AA 1,5-volt litiumbatterier*

* Förbrukningsvaror

Pris vid köp

Ett Alpha-Stim AID kit kostar 8.450 kr inkl moms att köpa.


Ett Alpha-Stim M kit kostar 12.850 kr inkl moms att köpa.

Pris och villkor vid hyra

Ett Alpha-Stim AID kit kostar 499 kr inkl moms/månad att hyra. Om du väljer att köpa en Alpha-Stim
AID enhet inom 3 månader från hyresstart tillgodoräknas all erlagd hyra och dras av från priset för en
ny enhet.


Ett Alpha-Stim M kostar 749 kr inkl moms/månad att hyra. Om du väljer att köpa en Alpha-Stim M
inom 3 månader från hyresstart tillgodoräknas all erlagd hyra och dras av från priset för en ny enhet.

 

Hyran faktureras löpande månadsvis med två veckors uppsägningstid. Vid uppsägning avslutas
abonnemanget när senaste månadsperiod löper ut.

Exempel: hyresstart den 1a i månaden. Om uppsägning sker innan den 14e kommer inga fler
fakturor och abonnemanget upphör vid månadsskiftet. Om uppsägning sker den 15e eller senare i
månaden kommer ytterligare en månad faktureras innan abonnemang upphör.

 

Vi förbehåller oss rätten att göra en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning
tas. Vid utebliven betalning har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt Räntelagen, tillsammans med
påminnelse- och inkassokostnader.

 

Vid hyra förblir äganderätten hos Alpha-Stim. Du ska vårda förhyrda produkter noga och inte utsätta
dem för onormalt slitage, yttre åverkan, samt bara användas för avsett bruk och i enlighet med
angivna instruktioner.

Leveransvillkor
Leverans i normalfallet inom fem arbetsdagar från det att du slutfört din beställning i kassan på
Alpha-Stim.se, men vi reserverar oss för eventuella slutsålda produkter.

 

Alltid fri frakt vid köp överstigande 450 kr.


Vid hyra debiteras 99 kr inkl moms i frakt i samband med leverans. Vid avslutande av hyra står Alpha-
Stim.se för frakt tillbaka.


Alpha-Stim.se ansvarar för att produkten är felfri när den lämnat lagret. Risken för produkten övergår
till dig när du mottagit produkten. Du som kund uppmanas att noggrant undersöka om emballage
och produkten har några skador vid mottagandet. Eventuella skador ska anmälas utan dröjsmål till
Alpha-Stim.se.


Om du begärt att hämta ut försändelsen hos ombud ligger försändelsen normalt kvar i 14 dagar från
det att aviseringen mottagits. För ej uthämtade försändelser debiteras en avgift motsvarande
returfrakten, expeditionsavgift och hanteringskostnad. Postombuds hantering kan inte påverkas.

 

Retur
En köpt Alpha-Stim enhet kan returneras inom 30 dagar. Om förpackningen är obruten återbetalas
hela köpbeloppet.


Om förpackning är bruten och enheten använd, men alla delar finns kvar, kan den ändå returneras
inom 30 dagar. Då återbetalas 80% av köpbeloppet.

 

Du får betala för returfrakten och ansvarar för att den returnerade varan packas och skyddas i sitt
originalemballage i lika gott skick som när du mottog försändelsen.

 

Garanti
Vid köp av Alpha-Stim AID och M enheter erbjuder vi alltid 5 års garanti avseende fabrikations- och
funktionsfel från varans inköpsdatum.

 

För att kunna göra garantin gällande ska du vårda produkten noga och inte utsätta den för onormalt slitage, yttre åverkan, och bara använda den som avsett och i enlighet med angivna instruktioner.
Vid köp har öronklämmor och prober en garanti på ett år.

Tillämplig lag och tvist
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas utifrån svensk lag och avgöras
av allmän domstol // Allmänna reklamationsnämnden (ARN), www.arn.se.//

 

Ansvarsbegränsning
Alpha-Stim ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av förlust eller skada, till
exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera
produkterna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa villkor, där denna underlåtelse
beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll (force majeure).

 

Vår maximala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i
samband med din beställning är begränsad till det totala beloppet för din beställning.

bottom of page